משמעות השקעה סולידית בעיקרה פירושה יציבות, איך בונים תיק השקעות יציב בתקופה המאופיינת בחוסר יציבות, וכאשר השווקים אינם נמצאים בשווי משקל כלכלי?

מקובל לחשוב שתיק השקעות סולידי מורכב לרוב מנכסים שקליים הנושאים תשואה מוגדרת, ובנוסף מנכסים צמודי מדד שנועדו להגן מפני האינפלציה, ולשמור על ערכו הריאלי של תיק ההשקעות. מחפשים השקעה סולידית בשוק ההון או בכלל? המשיכו לקרוא.

ההנחה הרווחת כי אגרות חוב ממשלתיות הינן השקעה בטוחה בהגדרה, מחייבת בחינה עדכנית לאחר שכללי המשחק הכלכלי השתנו לחלוטין מאז משבר 2008.

בעקבות קריסתן של החברות הגדולות בארה"ב, החל מבנק ההשקעות הוותיק Lihman Brothers דרך חדלות פרעון של אלפי בנקים, חברות הביטוח המובילות, תעשיית הרכב ועוד, נאלץ הממשל לחלץ את החברות ממצב של פשיטת רגל.

מתחילת 2009 ועד דצמבר 2015 הממשל בארה"ב באמצעות הבנק המרכזי נקט ב-2 פעולות מרכזיות:

  1. הרחבה כמותית – קניית אג"ח לטווחים בינוניים וארוכים בהיקף של 75 מיליארד $ בחודש.
  2. הורדת הריבית – לרמה שהגיע לטווח של 0-0.25%.

בעקבות פעילות זו נרשמו עליות חדות באג"ח האמריקאי, ובדומה נרשמו עליות מחירים חדות באג"ח ממשלת ישראל.

שיעור עלייה של 95% בתקופה של 7 שנים, תשואה שנתית ממוצעת מעל 10%!

אג"ח ממשלתי שקלי

שיעור הריבית בארה"ב עלה לראשונה מזה 10 שנים, בחודש דצמבר 2015 לרמה של 0.5% לשנה.

כיום שיעורי הריבית נמצאים בשפל היסטורי ברמה אפסית ואף שלילית  במדינות כמו יפן, שוויץ, שבדיה, דנמרק.

שיעור הריבית הנמוך נובע מהתערבות ממשלתית בשווקים, כך שאינו משקף שווי משקל של השוק הנגזר מהביקוש וההיצע לכסף.

כאשר תהיינה ציפיות לתהליך עליית שיעור הריבית בשווקים, אנו צפויים לירידות מחירים באג"ח הממשלתי, קשה להעריך את קצב ועוצמת עליית הריבית בשנים הקרובות, חשוב להבין שאנו חשופים למציאות הפוכה לזו שאפיינה את שוק האג"ח בשנים האחרונות, אשר כאמור הניבו תשואה ממוצעת של 10% לשנה, וכעת הסיכון באפיק השקעה זה הופך להיות גבוה, וכיום לא ניתן להגדיר השקעה באג"ח ממשלתי כהשקעה יציבה.

אם כך מה עושים?

לתיק השקעות סולידי מומלץ לנקוט בפעולות הבאות:

  1. השקעה במניות הפועלות בשווקים יציבים שהביקוש למוצריהן הוא קשיח, דוגמת ענף המזון.
  1. חברות שהתנודתיות במחירן נמוכה לאורך זמן, כולל בתקופות של ירידות בשווקים.
  1. בחירת חברות שלהן מדיניות חלוקת דיבידנד מרווחיהן לאורך שנים.
  1. בחירת מניות ואפיקי השקעה אשר קיים ביניהם מתאם הפוך, עובדה הצפויה להקטין את התנודתיות של תיק ההשקעות ומכאן להיותו יציב.
  1. השקעה באגרות חוב בריבית משתנה, בניגוד לאג"ח בריבית קבועה, אלו נהנים מהעלייה בשיעור הריבית.
  1. באגרות חוב בחירת כאלו בעלי מח"מ נמוך, להקטנת החשיפה להפסד למקרה עלייה חדה בשיעור הריבית.