תיק השקעות מומלץ נדרש להתמודד במצבי שוק משתנים, תוך כדי התאמת מאפייני הסיכון של תיק ההשקעות למאפייני הסיכון של השוק.

להורדת הסיכון בתיק ההשקעות יש לבחון את הקשר בין הנכסים השונים המרכיבים את תיק ההשקעות, להקטנת הסיכון בתיק ההשקעות, חשוב כי מרכיבי הנכסים לא יהיו חשופים לאותו סיכון. ליצירת היכולת להניב תשואה עודפת מומלץ להשתמש במספר כלים חשובים:

טרנדים פיננסיים

הסבר למגמה ולזיהוי כיוון השווקים ניתן להסיק מעוצמת וכיוון זרימת הכסף.

על ידי מעקב שוטף אחר תנועת הכספים אל ומתוך הנכסים המוגדרים, מתאפשרת הבנה טובה יותר של המסחר בשווקים, ואת הטרנד של אותו נכס, הן מבחינת ההכרה של עוצמת הקונים ביחס למוכרים והן בבחינת  כיוון המסחר המתקבל בפועל. תיק השקעות מומלץ צריך להכיל מרכיבים חיוביים של טרנדים פיננסיים.

טרנד פיננסי ניתן לקבל באופן שוטף ע"י שימוש בתעודות סל כמדד לנכסים אחריהן הן עוקבות. ניתן לפתח מערכת מדידה אוטומטית בהתאם לנכסים השונים.

אחד הפרמטרים החשובים הינו ספר הפקודות. הבורסה לניירות ערך מפרסמת בין היתר את כמות הקונים והמוכרים בכל ניירות הערך ואת המחיר המתלווה לכמויות. נתונים אלה נקראים ספר הפקודות, ובאנגלית book .

לבחינת כניסה להשקעה בנכס מסוים, או קבלת החלטה למכירת נכס קיים, מומלץ לעקוב אחר ספר הפקודות של אותו נכס. ספר הפקודות מספק אינפורמציה חשובה ביחס לרצון לקנות או למכור את הנכס, בניתוח נכון של דפוסי המסחר ניתן להעריך באופן מושכל מהי דרך הפעולה המתאימה לאותה עת.

טרנדים פיננסיים

קורלציה בין נכסים עיקריים

מטריצת קורלציה בין נכסים מציגה את הקשר בין הנכסים העיקריים בשוק ההון.

לדוגמא, תחילת 2016 אופיינה בירידות שערים חדות בכל השווקים בעולם, כאשר הסיבה העיקרית לכך הינה פגיעה אפשרית במערכת הבנקים והפיננסים, עקב ירידה חדה במחירו של הנפט, (אשר הגיעה במהלך חודש ינואר למחיר של 26$ לחבית נפט).

הירידה החדה במחיר הנפט הובילה למשבר בסקטור האנרגיה בארה"ב, בראש ובראשונה ליצרניות הנפט מפצלי שמן אשר לחלקן עלות הפקת הנפט הייתה גבוהה ממחירו בשוק, אלו שנטלו אשראי רב מהמערכת הפיננסית, הגיעו לחדלות פירעון, אשר הובילו להפסדים לאותם גופים בנקאיים ופיננסים נותני האשראי, ואכן סקטור הבנקים והפיננסים ירד בחדות.

קורלציה בין מדינות

חשיבות רבה ישנה בבחינת הקורלציה הנוכחית בין ביצועי השווקים של מדינות שונות בעולם.

לדוגמא: שנת 2015 הבורסה בסין  ספגה ירידות שערים חדות, בעקבות שינויים מבניים החלים בכלכלה בסין, ממדינה יצרנית המייצאת את תוצרתה, למדינה המתבססת על צריכה מקומית וצריכה פרטית.

מעבודת מחקר אשר התבצעה ע"י בנק ההשקעות JP Morgan, נתקבל כי ירידה של 1% בתוצר בסין  צפויה להוביל לירידה של 0.1% בתוצר בארה"ב, ולירידה של 0.5% בתוצר בגרמניה, ואכן ניתן היה לראות, כאשר הבורסה בסין ירדה בחדות בחודש ינואר 2016 בשיעור של למעלה מ-14%, אזי גם הבורסה בגרמניה (מדד ה-DAX ) ירדה בשיעור של קרוב ל-10%, ירידה חדה בהשוואה למדינות להן מתאם נמוך יותר לשוק הסיני.

בתיק השקעות מומלץ לבחון את הקורלציה בין הנכסים העיקריים המרכיבים אותו,(כאשר קיים מתאם גבוה בין מחיר הנפט למחירי הבנקים, נשקול אם להחזיק את 2 הנכסים ההלו באותה עת).

וזו משלימה את טבלת הקורלציה בין המדינות, (כאשר קיים חשש מפני המתרחש בכלכלה בסין, נעדיף להימנע מלהשקיע במדד ה-DAX הגרמני, אשר מאופיין במתאם גבוה לשוק הסיני), ותואמים את מפת הטרנדים הפיננסים המעודכנת.