חברת ניל שוקי הון פועלת לבניית תיק השקעות בהתאם למצבו הפיננסי ומטרות ההשקעה של הלקוח, ע"פ ניתוחי מאקרו של תהליכים כלכליים הן בארץ והן בעולם.

ניהול תיק ההשקעות מתבצע בחשבונו של הלקוח, כאשר זה מייפה את כוחה של החברה לצורך ניהול ההשקעות בלבד.

ניל שוקי הון מחויבת לניהול המקצועי והמסור ביותר לכספך.

החברה אינה פועלת בניגוד עניינים, ואינה עוסקת בהשקעות מסוג קרנות נאמנות ותעודות סל, חיתום ו/או כל עיסוק אחר בתחום מלבד ניהול השקעות ללקוחותיה.

כחברת בוטיק ניל שוקי הון מנוהלת בדינמיות וביכולת תגובה מהירה למצבי שוק משתנים.

בתום כל רבעון נשלח ללקוחותינו דוח השקעות מפורט הכולל:

  • שווי תיק ההשקעות.
  • התשואה לתקופה ובהשוואה למדדי שוק.
  • פירוט דמי הניהול והעמלות שנגבו במהלך התקופה.

בכל עת ניתן לראות את מצב החשבון בבנק. לפחות פעם בשנה נעשית פנייה טלפונית יזומה מצד החברה, לצורך עדכון הצרכים ובהתאם נקבע האם יש צורך לבצע שינוי במדיניות ההשקעה.

ניל שוקי הון בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

בדיקה חינם לתיק ההשקעות/חסכונות פנסיוניים

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל