ב-2009 אושרו תקנות המאפשרות ניהול קופות גמל אישיות- IRA) Individual Retirment Account).

הטבות המס הקיימות בניהול קופת גמל רגילה, אינן משתנות במעבר לניהול קופת גמל בניהול אישי, וכל הכללים החלים על ההפקדות / המשיכות לקופת הגמל / קרן ההשתלמות אינן משתנות במעבר.

קופת גמל בניהול אישי מהווה אבן דרך חשובה ליצירת שוק הון תחרותי ומשוכלל. בעבר, נוהלו קופות הגמל באופן בלעדי ע"י תאגידים (שבתחילה היו תאגידים בנקאיים, ולאחר ועדת בכר ייוחד התחום לבתי ההשקעות וחברות הביטוח). כיום, לאור שינויים בחקיקה הישראלית והתאמתם למדיניות המקובלת במדינות המפותחות בעולם, נפתחה האפשרות להשקעה בקופות גמל ע"י העמית או באמצעות מנהל התיקים. כך למעשה, פתיחת אפיק ההשקעה בקופות הגמל האישיות לציבור הרחב, איפשרה יצירת תחרות וקיום שוק משוכלל.

היתרונות :

  • התאמה של תמהיל ההשקעות לצרכי העמית
    לכל עמית חשבון נפרד, והעמית רשאי לנהל את השקעותיו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקים, דוגמת ניל שוקי הון, לעומת קופת גמל / קרן השתלמות שבהן ההשקעות מבוצעות יחד עבור אלפי לקוחות שונים בעלי נכסים וצרכים שונים.

  • העמית מעורב באופן פעיל בקבלת החלטות בבחירת אפיקי ההשקעה של כספי הקופה.

  • עמלות נמוכות
    העמלות הנגבות בגין ביצוע פעולות הינן אחידות לכל הלקוחות ונמוכות משמעותית משיעור העמלות הנגבה בבנקים.

  • קופת הגמל / קרן ההשתלמות (IRA) מתנהלת בבנק ע"ש העמית ע"י "ניל שוקי הון".

  • החל משנת 2012, ולאור תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לקוחות רבים נהנים מהטבות מס ועלויות נמוכות בניהול קופות גמל אישיות.

בדיקה חינם לתיק ההשקעות/חסכונות פנסיוניים

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל