לקוח נכבד,

ניל שוקי הון בע"מ ("ניל") מתכבדת להביא לידיעתך כי חברתנו עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 ("חוק הסדרת הייעוץ"), ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

בהתאם לאמור בחוק הסדרת העיסוק, ניל הינה בעלת "זיקה" לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי הגופים הבאים:

  1. מיטב בית השקעות בע"מ
  2. אי.בי אי. בית השקעות בע"מ
  3. כלל פיננסים ניהול השקעות בע"מ
  4. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

לאור הזיקה של ניל לנכסים הפיננסים של הגופים האמורים, קיימת האפשרות שניל תעדיף את הנכסים הפיננסים של הגופים האמורים שיש לה זיקה אליהם על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי, שאין לניל זיקה אליו.

בדיקה חינם לתיק ההשקעות/חסכונות פנסיוניים

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים במייל