בבניית תיק השקעות ישנה חשיבות להקצאת הכסף (כמה אחוזים מושקעים בכל נכס). האקדמיה מדברת על חלוקת התיק בצורה היעילה ביותר, ישנם עשרות ספרים בנושא, ורובם מדברים על תשואות צפויות (הנחה בעייתית….), מדדים שונים כמו: סטיות תקן, ביטא, שארפ, וכן הלאה. הדברים האלה חשובים, אך במציאות אינם משפיעים כפי שניתן היה לחשוב על ביצועי תיק ההשקעות. בניית תיק השקעות עיקר תשומת הלב הנדרשת הינה להתמקד בעיקר בלא לעשות נזק,  חשיפת תיק ההשקעות להפסד משמעותי עקב בניית תיק השקעות באופן שגוי, ולרכז משאבים בנקודות הבאות:

היחס בין מניות/אג"ח/מזומן, הינו הגורם המרכזי העשוי להשפיע על ההפסד המקסימלי, על התנודתיות ועל ביצועי התיק.

בפועל תיק ההשקעות יצטרך להיות נזיל הרבה לפני שהמשקיע משער, חשוב לשמור על יכולת להפוך את התיק לנזיל, ולהתכונן למקרים כאלה מראש.

העקרונות המשפיעים על הקצאת הנכסים ועל שיטת ניהול התיק:

אופק ההשקעה

האם דרושה נזילות בטווח הקצר, או שההשקעה היא לטווח ארוך ולא נדרשים לכסף לשימוש בתקופה הנראית לעין.

הגדרת הסיכון

היכולת לסבול תנודתיות והפסדים בתיק, והנזק שייגרם אם בתום התקופה התיק יהיה בהפסד (מעבר לנזק הכספי).

הגדרה ההשקעה במונחי סיכוי/סיכון

צפי כלכלי ותנודתיות עתידית, ההנחה הרווחת הינה כי לא ניתן ל"תזמן" את השוק, ובכן זו טעות. צריך וחשוב להתחשב בתנודתיות, כי זו משפיעה באופן חד על התוצאות, ויש לקחת עמדה מושכלת בנוגע לסיכון הקיים בשוק ולאופן בו השווקים נעים.

אשליית הפיזור וחלוקת נכסים

הנחה רווחת ומקובלת בקרב משקיעים רבים, הינה שככל שכמות הנכסים גדולה יותר, אזי סיכון התיק נמוך יותר, כאשר קיים פיזור בין נכסים הנעים במקביל הגדלת הכמות אינה מורידה את סיכון התיק במאומה, כאשר שוק המניות יורד כל המניות יורדות. תיק עם 20 מניות אינו בסיכון נמוך מאשר תיק עם 3 מניות, אם הוא מכיל בדיוק את אותן קטגוריות סיכון.

אפיון נכסים עיקריים תכונות וציפיות

השקעה במניות נחשבת להשקעה לכאורה מסוכנת בעוד השקעה באגרות חוב ובעיקר בממשלתיות נחשבת להשקעה סולידית בסיכון נמוך. מאז במפולת בשווקים ב- 2008 נחשפנו למציאות שונה לחלוטין, מציאות בה אגרות חוב ירדו בחדות, ובשיעורים של עשרות אחוזים, אלו גילמו סיכון אשר לא תומחר בהתאם על ידי המשקיעים.

כיוון ועוצמת זרימת הכסף

חשיבות רבה ישנה לניתוח ומעקב אחר כיוון ועוצמת זרימת הכסף, שינויים בדפוסי המסחר עשויים לא אחת לנבא באופן מובהק את העתיד להתרחש,למשל כאשר ישנה עלייה חדה בהיקפי המסחר ויציאת כספים מנכסי סיכון לטובת אחזקות נזילות, אלו, ובשילוב נתונים משלימים עשויים להצביע על מפולת אפשרית בשווקים.

איך להניב תשואות עודפות לאורך זמן

בבניית תיק השקעות, קיימת חשיבות ראשונה במעלה להיערך נכון מפני מפולת בשווקים, כאשר הסיכון בשווקים גבוה ומנגד פוטנציאל הרווח נמוך, יש להיערך בהתאם, ולצמצם למינימום את החשיפה לסיכון בתיק ההשקעות (כשיש ירידה בתיק ההשקעות ב-50%, לאחר מכן נדרשת עלייה של 100% על מנת לחזור לקרן). בניהול נכון של הסיכון בתיק ההשקעות בהתאם לסיכון הקיים בשווקים, ניתן לתזמן את ניהול הסיכון בתיק ולהניב תוצאות עודפות ברמת סיכון נמוכה יותר.