יום ה' 14/11/2019 בפועל 4.7 צפי 5.4% קודם 5.8%

הייצור התעשייתי מודד את השינוי בהיקף הייצור של המפעלים,המכירות ושירותים נוספים.

נתון זה מהווה אינדיקציה לחוזקו של המגזר התעשייתי.

נתון גבוה מהצפי אמור לחזק את המטבע המקומי ולהיפך.