יום ד' 04/01/2019 צפי 5.0% קודם 5.0%
שיעור דורשי העבודה במהלך החודש הקודם
מהווה אינדיקטור חשוב על חוסנה הכלכלי של המדינה, ומתאם גבוה לרמת הצריכה הפרטית במשק.