יום ד' 25/03/2020  בפועל 86.1 צפי 87.5 קודם 96.0

מדד זה מבוסס על סמך סקר המתבצע בקרב כ- 7,000 יצרנים, קבלנים, סיטונאים, וקמעונאים.

בסקר מתבקשים הנשאלים להשיב בקשר להערכתם את מצב העסקים הנוכחי, ומה התחזית שלהם לששת החודשים הקרובים.

נמצא כי קיים מתאם בין נתוני הסקר לתנאים הכלכליים בפועל בכלכלה האירופאית.

המדד נחשב לכזה היוצר השפעה על השווקים.