יום ב' 16/12/2019 צפי 42.9 קודם 44.1

רכש הוא תהליך עסקי הכולל נהלים והליכים הדרושים לצורך רכישת מוצרים ושירותים, תהליכי הרכש מתייחסים לכל הוצאה כספית בארגון למטרת הרכישה, למעט משכורות לעובדים.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור מצביע על רמת ההזמנות של מנהלי הרכש במגזר היצרני.

המדד נקבע לאחר סקר של מנהלי ייצור הנשאלים על נושאים שונים כגון: הזמנות חדשות, הזמנות שסופקו, תפוקה, מצב המועסקים, ועוד, המדד צפוי לשקף מגמת הפעילות הכלכלית.

נתון מעל 50 מצביע על התרחבות, ולהיפך.

כאשר הנתון בפועל גדול מהצפי, צפויה התחזקות המטבע.