יום ג' 10/12/2019 בפועל 10.7  צפי 1.1 קודם 2.1-

    מדד זה נגזר מסקר אשר נערך על בסיס חודשי בקרב כ- 350 משקיעים מוסדיים ואנליסטים בגרמניה.

    בסקר המומחים הפיננסיים מתבקשים להשיב אודות הערכתם ביחס להתפתחות מחזור העסקים , שיעור האינפלציה, הריבית בטווח הקצר והארוך, שוק המניות, שערי החליפין ומחיר הנפט.

    המומחים הפיננסיים מתבקשים להעריך את הרווחיות של ענפי המשק השונים (בנקים, ביטוח, מסחר, תעשיית הבניה, רכב, ועוד).

    חשיבות הסקר שנערך בקרב מומחים אשר ביניהם משקיעים מוסדיים שמהות עיסוקם הינו השקעות ואנליסטים שתפקידם לנתח מגמות כלכליות, עשויה להוות סיגנל לפעילות הכלכלית העתידית של המדינה.

    כאשר המדד חיובי, פירושו כי חלק הנשאלים האופטימיים בסקר, עולה על חלקו הפסימי.