יום ה' 05/12/2019 בפועל 1.2% צפי 1.2% קודם 1.2%
התמ"ג הינו מונח כלכלי המציין את הערך הכולל של הסחורות (מוצרים) והשירותים שיוצרו באותה מדינה במהלך תקופה נתונה.
התמ"ג מהווה את אחד המדדים להערכת חוסנה הכלכלי של המדינה.
כלכלה חזקה מסמנת עבור המשקיעים פוטנציאל להזדמנות השקעה, במקביל הבנק המרכזי צפוי להעלות את שיעור הריבית למול כלכלה צומחת, ובכך להוות גורם המחזק את המטבע המקומי.