יום ו' 30/08/2019 בפועל 7.5% צפי 7.5% קודם 7.5%
אחוז הבלתי מועסקים המחפשים עבודה באופן יזום במהלך הרבעון הקודם,
נתון חשוב המהווה אינדיקציה לחוסן הכלכלי, וככל ששיעור האבטלה יורד, אזי רמת
הצריכה גדלהף ובהתאם הפעילות הכלכלית במשק.