יום ג' 03/04/2018 בפועל 58.2 צפי 58.4 קודם 58.4
מדד המציין את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש במגזר היצרני.
המדד נגזר מסקר בקרב מנהלי ייצור בנושאי תעסוקה, תפוקה, הזמנות חדשות, הזמנות שסופקו ועוד.
מדד מעל "50" מצביע על התרחבות הפעילות הכלכלית.