יום ה' 14/11/2019 בפועל 0.1%- צפי 0.1% קודם 0.3%-
נתון המבטא את שיעור השינוי בערך הכולל של המכירות הקמעונאיות
מספק מידע אודות התנהגות הצרכנים ביחס להוצאותיהם
מהווה אינדיקציה לגבי הפעילות הכלכלית במדינה.