יום ג' 26/11/2019 בפועל 125.5 צפי 127.0 קודם 125.9
מדד המבטא את אמון הצרכנים במצב הכלכלי של המדינה.
מתבקשים להביע דעתם לעתיד המצב הכלכלי, מקומות עבודה זמינים, תנאים עסקיים, והתייחסות למצב
הכלכלי באופן כולל.