יום ד' 21/03/2018 בפועל 128.2B- צפי 125.0B- קודם 100.6B-
החשבון השוטף מבטא את הפער בין הייבוא לייצוא סחורות, שירותים, תזרים הכנסה והעברות חד צדדיות של המדינה.